اختتامیه جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷

عصر امروز یکشنبه 5 اسفند  1397 به همت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی  اختتامیه جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد برگزار شد .