بازدید معاون وزیر کشاورزی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۲۰

صبح امروز چهارشنبه 17 بهمن 1397   معاون وزیر کشاورزی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی  بازدید کرد .