بازدید دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی از نمایشگاه ملی دستاورد های چهل ساله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۲۳

صبح امروز سه شنبه 16 بهمن 1397 ،  دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی از نمایشگاه ملی دستاورد های چهل ساله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد .