امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و موسسه فرهنگی اکو

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴

عصر روز شنبه 19 خرداد ماه 1397 تفاهم‏‌نامه همکاری مشترک بین جهاددانشگاهی و موسسه فرهنگی اکو (ECI) با محوریت فرهنگ، هنر و تمدن منطقه اکو به امضای روسای این دو مجموعه رسید.