مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی البرز

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰
8 بهمن 1397 با حضور معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، مراسم تودیع رییس پیشین و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی البرز در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.