بازدید اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی از مرکز تازه تاسیس رویان

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۷

رییس جهاددانشگاهی به همراه اعضای شورای علمی این نهاد،روز یکشنبه 13 خرداد ماه 1397 از مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان بازدید کردند و در مراسمی از فعالان این مرکز و شرکت سل‌تک فارمد وابسته به رویان جهاددانشگاهی تقدیر نمودند.