رونمایی از سامانه فن یوز

۰۳ دی ۱۳۹۷ ۱۴

صبح امروز دوشنبه 3 دی ماه 1397 همزمان با افتتاحیه ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی ضمن بازدید از غرفه های جهاددانشگاهی در این نمایشگاه ، از سامانه فن یوز رونمایی کرد .

عکاس: مهرداد میرزاپور