کارگاه آموزشی کتاب Eight در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاددانشگاهی

۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۱

کارگاه آموزشی کتاب  Eight  ( بومی‌سازی منابع آموزشی زبان انگلیسی ) در روزهای 24 و 25 آذر ماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری برگزار شد