امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و استانداری قزوین

۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۹

صبح امروز یکشنبه 25 آذر ماه 1397 تفاهم نامه همکاری مابین جهاددانشگاهی و استانداری قزوین به امضا رسید .