افتتاح پروژه VFD

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۵

صبح امروز سه شنبه 17 بهمن 1396 با حضور دکتر طیبی و مهندس بی طرف پروژه سیستم کنترل دور الکتروموتورهای ولتاژ متوسط VFD افتتاح شد