قرارداد سه جانبه جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواپیما یی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۷

صبح امروز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی ، دکتر ستاری معاون علمی رییس جمهور و رحمت الله مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها قرارداد سه جانبه جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواپیما یی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به امضا رسید .