افتتاح ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۷

صبح امروز چهار شنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 با حضور دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی  ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان افتتاح شد.