اختتامیه ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴

عصر روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 با انتخاب برترین ها  ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش به کار خود خاتمه داد .