افتتاح کارخانه سل تک فارمد (بزرگترین کارخانه تولید سلول های انسانی در ایران و غرب آسیا )

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۹

صبح امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور ، دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی شرکت سل تک فارمد (بزرگترین کارخانه تولید سلول های انسانی در ایران و غرب آسیا ) افتتاح شد.