بازدید دکتر طیبی از واحد گیلان

۰۶ آبان ۱۳۹۷ ۴

روز شنبه 5 آبان 1397 دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از واحد گیلان این نهاد بازدید نمود .