نشست خبری فراخوان هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۸

صبح امروز یکشنبه 29 مهرماه 1397 نشست خبری فراخوان هشتمین دوره عطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران برگزار شد .