آیین امضای اسناد تاسیس شرکت مشترک جهاددانشگاهی و سازمان گسترش

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۶

بعد از ظهر امروز سه شنبه 17 بهمن 1396 آیین امضای اسناد تاسیس شرکت مشترک جهاددانشگاهی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  برگزار شد .