انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهادانشگاهی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲

صبح روز شنبه 16 اسفند 1399 تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهادانشگاهی و  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بین دکتر ایرج فیضی (رییس پژوهشگاه) و دکتر ایمان افتخاری (رییس صندوق) در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی امضا شد.