حضور جهاددانشگاهی در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ۱۳۹۹

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰

جهاددانشگاهی در هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی که از 13 الی 16 اسفند ماه 1399 در نمایشگاه بین المللی تهران برقرار می باشد حضور یافت