حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه بین‌المللی «آموزش، خدمات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی»

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵

دستاوردهای آمورشی، اشتغال و کارآفرینی جهاددانشگاهی از ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه 99 در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی آموزش، خدمات و تکنولوژی‌های نوین آموزشی ارایه می‌شود.