هشتادوششمین گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای سازمان ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷

صبح روز سه شنبه 12 اسفند ماه 1399 هشتادوششمین گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای سازمان ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی این نهاد به صورت مجازی برگزار شد.