افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳

صبح امروز یکشنبه 10 اسفند ماه 1399 با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی ، فاز نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی افتتاح شد.