سفر یک روزه دکتر طیبی به استان خوزستان

۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۲۰

پنجشنبه 30 بهمن 1399 جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان با حضور دکتر طیبی برگزار شد و از دیگر برنامه های رئیس جهاددانشگاهی در این سفر بازدید از خط تولید مته حفاری بود.