بازدید دکترحمید رضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی از باشگاه خبرنگاران جوان

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷

ظهر روز دوشنبه 27 بهمن 1399 دکترحمید رضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید کردند و با مدیران و خبرنگاران این رسانه گفت و گو کردند.