انعقاد تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت صنعت، معدن و تجارت

۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵

صبح روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1399 تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد گردید.