بازدید رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت از غرفه جهاددانشگاهی در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی

۰۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴

ظهر امروز ، شنبه 4 بهمن ماه 1399 دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی  و مهندس زنگنه وزیر نفت از منتخب دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه نفت و صنایع وابسته در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی بازدید کردند