بازدید معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه رییس جهاددانشگاهی از توانمندی‌های این نهاد برای تولید سیستم رانش واگن های پروژه قطارملی در واحد علم و صنعت

۲۷ دی ۱۳۹۹ ۲۵

صبح روز شنبه 27 دی ماه 1399 دکتر حمید پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور  به همراه دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از توانمندی‌های این نهاد برای  تولید سیستم رانش واگن های پروژه قطارملی در واحد علم و صنعت بازدید کردند.