رونمایی از سنگ بنای مرکز ملی نخستی سانان

۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰

بعد از ظهر امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 با حضوردکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی و دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی  از سنگ بنای مرکز ملی نخستی سانان وابسته به پژوهشگاه رویان این نهاد در شهرستان پردیس رونمایی شد.