بازدید معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی رییس جهاددانشگاهی از مراحل پیشرفت پروژه‌ی سیستم رانش واگن‌های مترو در جهاددانشگاهی علم و صنعت

۲۴ دی ۱۳۹۹ ۳۸

صبح روز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از مراحل پیشرفت پروژه‌ی سیستم رانش واگن‌های مترو در جهاددانشگاهی علم و صنعت بازدید کردند.