بازدید مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رییس جهاددانشگاهی از روند اجرای پروژه سیستم رانش واگن‌های مترو

۲۱ دی ۱۳۹۹ ۲۲

صبح امروز یکشنبه 21 دی ماه 1399 ، مهندس محسن  صالحی نیا مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی  از روند اجرای پروژه سیستم رانش واگن‌های مترو در جهاددانشگاهی علم و صنعت بازدید کرد .