بازدید رییس جهاددانشگاهی از پروژه سیستم رانش واگن های مترو

۱۷ دی ۱۳۹۹ ۷

صبح روز دوشنبه 15 دی ماه 1399 ، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به همراه دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری این نهاد با حضور در واحد علم و صنعت از پروژه سیستم رانش واگن‌های مترو بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید، بخشی از تست‌های عملکردی سیستم رانش واگن‌های مترو در حضور رییس جهاد دانشگاهی انجام شد و در ادامه با برگزاری جلسه ای فنی و ارائه گزارش میزان پیشرفت پروژه با حضور مدیران جهاددانشگاهی علم و صنعت مورد بررسی قرار گرفت.