بازدید دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی از گذر حماسه سردار

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۴

عصر امروز شنبه 13 دی ماه 1399 دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی با حضور در کارگاه آفرینش هنر دانشجویان در بزرگداشت و تکریم سردار رشید اسلام و سرباز ولایت شهید قاسم سلیمانی " گذر حماسه سردار" که به همت سازمان جهاددانشگاهی تهران ایجاد شده بود بازدید کرد .