همایش علمی - دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۲

عصر امروز ، شنبه 13 دی ماه 1399 به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی همایش علمی - دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی در سازمان فعالیت های قرآنی این نهاد برگزار شد .