گردهمایی مجازی روسای واحد های سازمانی جهاددانشگاهی

۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۲۴

صبح امروز ، پنجشنبه 27 آذر ماه 1399 ، گردهمایی مجازی روسای واحد های سازمانی جهاددانشگاهی برگزار شد.