مراسم رونمایی از سامانه نظرسنجی ایسپا

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۹

صبح امروز  سه شنبه 25 آذر ماه 1399 با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری از سامانه جدید نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( ایسپا ) رونمایی شد .