سفر یک روزه دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی به خوزستان

۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۴

دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی صبح امروز یکشنبه 8 مهرماه 1397 در سفری به خوزستان از دستاورد های واحد خوزستان بازدید به عمل آورد .