نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و استاندار گیلان

۰۹ مهر ۱۳۹۹ ۵

ظهر روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399نشست مشترک دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر زارع استاندار گیلان در محل ساختمان استانداری گیلان برگزار شد.