بازدید معاون وزیر نفت از توانمندی‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌ی نفت و صنایع وابسته

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۵۲

ظهر روز سه شنبه 18 شهریور ماه 1399 دکتر سعید محمدزاده معاون وزیر نفت با همراهی دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی از توانمندی‌های این نهاد در حوزه‌ی نفت و صنایع وابسته در جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت بازدید کردند