امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و دانشگاه فرهنگیان

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰

صبح امروز سه شنبه 18 شهریور 1399 ، تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و دانشگاه فرهنگیان به امضا رسید .