امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۸

ظهر امروز ، شنبه 15 شهریور 1399 ، تفاهم نامه همکاری مابین جهاددانشگاهی و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به امضا رسید.