امضای قرارداد همکاری جهاددانشگاهی و ایران خودرو

۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۰

صبح امروز سه شنبه 24 تیرماه 1399 با حضور دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو ،  قرارداد همکاری جهاددانشگاهی و ایران خودرو به امضا رسید