سفر یک‌روزه رییس جهاددانشگاهی به اهواز و بازدید از روند فعالیت خط تولید مته‌های حفاری

۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۹

پنجشنبه 12 تیرماه 1399 دکتر حمیدررضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ضمن بازدید از خط تولید مته‌های حفاری، در شورای راهبردی این پروژه نیز شرکت کرد.