جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ پنجشنبه ۱۵ شهریور 1397 در این دانشگاه برگزار شد.