مراسم امضای تفاهم‌نامه بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره)

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۸

عصر روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین جهاددانشگاهی و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌ی همکاری‌های سازنده برای توسعه‌ی فناوری و نوآوری در حوزه‌ی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و ایجاد مشارکت و بهره‌گیری از توانایی‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی در پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی منعقد شد.