امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی و شرکت مهندسی و توسعه‌ی نفت

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳
29 بهمن 1398، با حضور مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی آیین امضای قرارداد (B.O.O) واحد فرآورش پیش‌ساخته‌ (Skid Mounted) در میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی بین جهاددانشگاهی و شرکت مهندسی و توسعه‌ی نفت برگزار شد.