آیین بهره برداری از کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۶

26 بهمن ماه1398 آیین بهره برداری از کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور برگزار شد