نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با دو مدیرعامل عالی‌رتبه‌ی وزارت نفت در اهواز

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲

نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با مهندس سید عبدا... موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، صبح امروز (دوشنبه، 28 بهمن‌ماه) در اهواز برگزار شد.

دیدار دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
دیدار دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
دیدار دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
دیدار دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
دیدار دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
دیدار دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
نشست مشترک دکتر طیبی با مهندس محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
نشست مشترک دکتر طیبی با مهندس محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
نشست مشترک دکتر طیبی با مهندس محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
نشست مشترک دکتر طیبی با مهندس محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
نشست مشترک دکتر طیبی با مهندس محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
نشست مشترک دکتر طیبی با مهندس محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب