آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶

عصر امروز ، شنبه 26 بهمن ماه 1398 آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی با حضور دکتر مونسان   در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد .