افتتاح همزمان پنج مرکز نوآوری و شکوفایی در کشور

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۹

صبح امروز شنبه 28 دی ماه 1398 ، پنج مرکز نوآوری و شکوفایی در کشور ، همزمان از طریق ویدئو کنفرانس ، با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی افتتاح شد.