امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۲۲ دی ۱۳۹۸ ۱۴

صبح امروز یکشنبه 22 دی ماه 1398 تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید.